Neem het huisreglement door van onze peuteropvang

Baby Team - Tervuren - Huisreglement Openingsdagen en uren:

 

Ma - vrij van 7.30u tot 18u.

Za - zo gesloten

Wettelijke feestdagen en brugdagen gesloten.

De lijst met de sluitingsdagen vindt u in bijlage en op het infobord in het kinderdagverblijf, alsook op onze website www.babyteam.be

Om de uitwisseling van informatie mogelijk te maken dient het kind ten laatste 10 minuten VOOR sluitingstijd te worden afgehaald.

Contactgegevens van Kind & Gezin:

Kind & Gezin

Hallepoortlaat 27

1060 Brussel

Kind en Gezinlijn 078/15.01.10

 

Onze pedagogische visie:

Baby Team is een plek waar kinderen op spelenderwijs de wereld kunnen ontdekken.  Gedragen door een team van begeleiders die hen prikkelen in hun ontdekkingsreis naar zichzelf en het onbekende in een familiale sfeer.

 

De ouders brengen mee: Luiers, melkpoeder, speciale voeding/producten, koortswerende middelen, slaapzakje, pantoffels en reservekledij.

 

Inschrijvingsprijs:

Bij inschrijving wordt er een waarborg gevraagd.  Deze wordt gestort op rekeningnummer BE44 001-5441572-45

De inschrijving is officieel wanneer: U langs bent geweest in het kinderdagverblijf

                                                                U ALLE documenten heeft ingevuld en ondertekend

                                                                U ALLE nodige documenten heeft binnengebracht

                                                                De betaling van de waarborg werd uitgevoerd

Baby Team betaalt de waarborg terug na een schriftelijke  opzeg van 2 maanden.

 

Ziekte en medicatie

Baby Team heeft steeds het laatste woord in de beslissing of uw kind al dan niet naar de opvang kan.  Bij de beslissing denken we aan het belang van jouw kind, en ook aan het belang van de andere kinderen en de extra werkbelasting die de zorg voor een ziek kind kan meebrengen.

Wanneer uw kind in de loop van de dag ziek wordt of wanneer men koorts vaststelt, zullen we u contacteren om uw kind te komen ophalen.  Een ziek kind hoort immers NIET thuis in de opvang en kan een gevaar betekenen voor de andere kinderen (besmetting).  Baby Team geeft NOOIT op eigen initiatief medicatie aan de opgevangen kinderen.  GEEN DOKTERSATTEST = GEEN TOEDIENING VAN MEDICATIE!

 

Wennen

Voor een kind is de overgang van thuis naar de opvang een grote stap.  Indien de ouders wensen kan het kindje voor de eigenlijke start van de opvang reeds bij het kinderdagverblijf langsgaan voor een wenmoment op voorwaarde dat het dossier volledig in orde is.  Steeds in overleg met de kinderbegeleiders.  Dit gebeurt steeds in de voormiddag van 9 u tot 10 uur. Er is geen voeding inbegrepen en is volledig gratis.

 

Klachten:

 

Wederzijds respect, waardering en vertrouwen tussen ouders en de begeleiders van Baby Team is uitermate belangrijk ter bevordering van het welzijn van uw kind.

U kan bedenkingen en/of klachten onmiddellijk bespreken met de kinderbegeleiders van Baby Team.  Samen zullen we trachten tot een oplossing te komen.

Zoniet, kunnen de volgende stappen ondernomen worden:

 Mondeling in het kinderdagverblijf

 Schriftelijk of via mail (babyteam@skynet.be)

 Kind & Gezin 02/533.14.14

 

Baby Team heeft respect voor elk kind, voor zijn eigenheid en zijn persoonlijkheid.  We zorgen voor een stimulerende omgeving met speelgoed en activiteiten die aangepast zijn aan de leeftijd en de intresses van de kinderen, waardoor uw kindje geboeid en betrokken bezig kan zijn.  Tegelijkertijd zorgen we voor geborgenheid, we bieden een overzichtelijke structuur en regelmaat en we respecteren het ritme van het kind, met het oog op het welbevinden van elk kind.

 

Privacy

Het gezin heeft recht op bescherming van de persoonsgegevens die Baby Team verwerkt.  Deze worden alleen maar gebruikt in het kader van kinderopvang.

Die gegevens kunnen op elk moment ingekeken worden door de betrokkene.   Ze worden vernietigd wanneer ze niet meer noodzakelijk zijn in functie van de kinderopvang.

 

Verzekering

Deze omvat: een burgerlijke aansprakelijkheid, dwz dat de kinderen verzekerd zijn vanaf het moment dat ze zich onder onze toezicht in de kinderopvang bevinden.

 

Wijziging van het huishoudelijk reglement

Baby Team kan een huishoudelijk reglement wijzigen zonder het akkoord van de ouders.  Als het huishoudelijk reglement gewijzigd wordt en je wil de kinderopvang verder zetten , dan moet je het gewijzigde huishoudelijk reglement opnieuw ondertekenen voor ontvangst en kennigneming.

 

Ter info:

Bijzondere dieetproducten dient u, als ouder, zelf mee te brengen.  U dient aan het kinderdagverblijf de nodige informatie te verschaffen over het product en de medische achtergrondinformatie.

Kinderen met een allergie dienen ook een dokterattest binnen te brengen met de juiste medische informatie.

Bij het ophalen van uw kindje na 18u betaalt u onmiddellijk 10 euro per begonnen 10 minuten. (per kind)  Bij herhaaldelijk laattijdig afhalen zal Baby Team de ouders vragen om een andere uurregeling te zoeken en zonder medewerking van de ouders kan dit leiden tot een beëindiging van de opvang.

Kindjes die op het potje gaan, moeten voorzien zijn van gemakkelijke kledij.

Ouders hebben vrije toegang tot de opvangruimtes in overleg met de begeleiders.

.

 

Meer weten?

Wenst u meer informatie over ons reglement of over onze peuteropvang? Neem dan gerust contact op met Baby Team in Tervuren via de contactpagina of telefonisch. Ons team staat steeds klaar om uw vragen te beantwoorden.

Back to Top